اینجا پاتوق بچه هایی هست که عاشق قهوه و حال و هوای کافی شاپ هستن !