درباره ما
ما در دلی لند سعی داریم مجموعه ای از اطلاعات مفید در مورد خوراکی های خوشمزه و غیر مضر را در اختیار دیگران قرار دهیم. ما یک گروه نرم افزاری تازه کار هستیم و کار خود را با دلی لند آغاز کرده ایم.
تا در آینده چه پیش آید...
هدف ما
هدف ما در دلی لند اشتراک ایده خوراکی های خوشمزه و سالم به صورت رایگان است و البته اگر بتوانیم از کنار آن درآمدی کسب کنیم برایمان دوست داشتنی خواهد بود.